.

Tổ Quốc Trên Hết. Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!